03 september 2013

10 år på nett!

Hilsen fra redaktøren

Dette nettstedet har passert over 200 innlegg, jevnt fordelt i arkivet tilbake til 2003. Det er med andre ord et fint dokument på hva vi holder på med.
Ettersom nye sosiale medier dukker opp er det viktig å sikre kvaliteten på informasjonen vi skal formidle. Selv om vi sprer oss utover til andre sosiale medier må haldenmc.no fortsatt være vår viktigste kilde. Vårt eget domene - fritt for reklame og uønsket støy.

Det er samtidig viktig å sikre koblingene til andre tjenester for å treffe medlemmer og eventuelt rekruttere nye medlemmer - i de nettverkene hvor personene befinner seg. Det er fra før enkelt å koble innhold mellom tjenesteleverandører - så teknisk sett er alt lagt klart.

Innholdet vårt blir allerede publisert til Google+ så brukere med G+ mobilapp og eller gmail-adresser kan følge oss der. I tillegg er det opprettet nye offisielle kontoer her:
twitter.com/haldenmc
facebook.com/haldenmc
For ikke å glemme god gammel epostmetode for å treffe alle registrerte medlemmer.

Tiden vil vise om vi fortsatt klarer å gi rett informasjon på rett sted til rett tid. Verktøyene er det uansett ingen ting i veien med.

h.