14 mars 2020

Tiltak Koronavirus mars 2020
Tiltak vedrørende Koronavirus – Halden MC Klubb

13. april 2020 oppdatering  - koronavirus.

Styret i HMCK følger de retningslinjer som er gitt av regjering og helsemyndigheter. 
Vi har den 12. april derfor vedtatt at all organisert aktivitet i klubben utgår til og med 15. juni 2020.

Det er 44 medlemmer i klubben som har nøkkel til lokalene. På disse hviler ett særskilt ansvar for at de til enhver tid gjeldende smittevernsbestemmelser overholdes ved bruk av klubbhuset.

Ytterligere informasjon er sendt i brev til den enkelte via mail. Kopi av brevet er hengt opp som oppslag på klubbhuset

Styret

-------------------------------------------------------------------------------------
24. mars 2020 oppdatering - koronavirus.

Styret i HMCK følger de retningslinjer som er gitt av regjering og helsemyndigheter.  Vi har den 24. mars derfor vedtatt at arrangementer frem til og med 13.04.20 utgår. Dette gjelder medlemsmøte 06.04.20 og fellestur / fest 09.04.20. Klubbkvelder på tirsdager er avlyst til over påske. 

Husk god håndhygiene dersom du ferdes i lokalene, og hold avstand til andre. 


Ny informasjon vil bli sendt medlemmene når dette foreligger, mest sannsynlig i løpet av påskeuka.
---------------------------------------------------------------------------------------
14. mars 2020
For å begrense Koronasmitte har Styret i HMCK har vedtatt at all organisert medlemsaktivitet (klubbkvelder tirsdager) utgår. Tiltaket gjelder i første omgang ut mars.

Vi kommer tilbake til informasjon om medlemsmøte og arrangementer i april.

Vi oppfordrer alle som ferdes i klubbhuset til å være nøye med håndhygienen! Det er tørkerull og såpe på kjøkken og toaletter til fri benyttelse. Det er også lov å tømme søplebøtter i dunken nede ved veien dersom disse er fulle. Nye plastsekker er på kjøkkenet i første etasje.

Mer informasjon fra Halden kommune:


Med vennlig hilsen

Halden MC Klubb
Styret
Elektronisk post: post(at)haldenmc.no