15 mai 2020

HMCK oppdaterte korona informasjon Mai


Tiltak vedrørende Koronavirus – Halden MC Klubb – oppdatering pr 12. mai 2020

Styret i HMCK følger de retningslinjer som er gitt av regjering og helsemyndigheter.  Vi har den 12. mai derfor vedtatt forlenget til og med 30. juni 2020 at all organisert aktivitet i klubben utgår. Til grunn for vedtaket vektlegger styret at vi ikke fullt ut kan iverksette rutiner som ivaretar smittevernsbestemmelser som gjelder for arrangement i offentlige bygg 50 + 1 innen denne tidsrammen.

Følgende gjelder:

1.       Klubbkvelder og medlemsmøter er avlyst.
2.       Alle arrangement er avlyst.
3.       Syke og personer i karantene skal ikke oppholde seg på klubbens eiendom.
4.       På klubbhuset gjelder avstand mellom medlemmer minst 1 meter inne og ute.
5.       Husgruppa kan ha ordinær virksomhet (4 medlemmer).
6.       Fest & Arrangement komité kan ha ordinær virksomhet (4 medlemmer).
7.       Styret kan ha ordinær virksomhet (6+1 medlemmer)


Det er 44 medlemmer i klubben som har nøkkel til lokalene. På disse hviler ett særskilt ansvar for at de til enhver tid gjeldende smittevernsbestemmelser overholdes ved bruk av klubbhuset.

Ny informasjon vil foreligge etter styrets møte 17. juni. Følg med på informasjon fra klubben på web og Facebook.

Husk god håndhygiene dersom du ferdes i lokalene, og hold avstand til andre. Det er tørkerull og såpe på begge kjøkken samt toaletter til fri benyttelse.
Det er også lov å tømme søplebøtter i dunken nede ved veien dersom disse er fulle. Nye plastsekker er på kjøkkenet i 1. og 2. etasje samt verksted.


Med vennlig hilsen


   Styret