22 desember 2007

GOD JUL

Styret i Halden MC-Klubb vil med dette ønske alle medlemmer med familie:
EN GOD JUL OG ET RIKTIG GODT NYTT ÅR.
Vil også informere om at Årsmøte er satt til Lør. 19. Januar Kl 19.00.
Har du forlag/ innspill til årsmøtet, må det være hos styre inne uke 2.
Inbydelse til årsmøte kommer.