26 januar 2014

2014: nye muligheter

2013 er definitivt forbi. Det gamle styret takket for seg på gårsdagens årsmøte.

Medlemmene takker avtroppende Bjørn S. og Tone J. for lang, tro og solid innsats. Arvtagere: kasserer Jan Ruben H. og sekretær Rune G. Kontinuitet blir tatt hånd om av de som fortsetter. Takk også til dem - og lykke til med 2014.


CC: Nick Benjaminsz
Noen av gjøremålene fremover:
  • Nytt styre må signere på dokument for å bekrefte styreverv.
  • Oppdatere opplysninger i Brønnøysundregisteret.
  • Formaliteter rundt overdragelse av oppgaver.
  • Idrettsregistrering.
  • Fastsette datoer for aktiviteter inkl. sende et par av disse til nmcu.
  • Oppdateringer i epostlister.

11 januar 2014

Årsmøte lørdag 25. januar

Minner om årsmøtet lørdag 25. januar, kl. 18.00.

Invitasjon og saksliste skal du ha mottatt før jul. Styret må ha eventuelle forslag innen 14. januar. Vel møtt.

Lørdagsjobbing januar

Vi fortsetter trenden med oppussing hver lørdag formiddag. Gjelder også i dag, lørdag 11. januar. En representant fra husgruppa er på plass. Oppstart i ni-titiden.