05 mars 2007

Vårens aktiviteter

En foreløpig aktivitetsplan:
  • Dugnadsgjengen trenger mer hjelp. Møt opp på lørdager fra kl. 10.00 og utover.
  • Tirsdag 13. mars: førstehjelpskurs kl. 18.00. Enkel servering.
  • Klubbfest lørdag 31. mars. Et såkalt "Pre-season party" - i regi aktivitetskomiteen. Møt opp!

Godt nytt år - i mars!

Styret ønsker alle medlemmer et godt nytt år og håper at julebordet var vellykket.