09 januar 2018

 

Årsmøte HMCK

Halden MC-klubb innkaller herved til årsmøte i klubbhuset lørdag 27.01.2018 kl 18.00
Forslag til saker sendes til post@haldenmc.no eller leveres til formann Terje Lyngfoss innen lørdag 20.01.2018.
Innkalling er sendt på mail / SMS, hengt opp i klubbens lokaler og på klubbens hjemmesider.
Regnskap 2017, Budsjett 2018 og Årsberetning er tilgjengelig i klubbens lokaler primo januar og sendes også ut på mail i forkant av årsmøte. Styrets innstilling til saker legges fram på årsmøtet.
Det blir årsmøtefest etter at møtet er avsluttet.
VELKOMMEN