02 januar 2008

Årsmøte

Styret i HMCK minner sine medlemmer om Årsmøtet lørdag 19.01.08 kl 19.00.
Fullstendig innkallelse med saksliste er sendt medlemmene pr. post eller mail.
Vel møtt!