09 oktober 2004

Ting Tar Tid!

Pc'en på klubben er tilkoblet internett via en trådløs forbindelse! Nå blir det fest!

Hurra! Hurra! Hurra!

07 oktober 2004

Dugnad + Oktoberfest = sant!

Dugnad:

Lørdag 9. oktober blir det dugnad fra kl. 10.00. Vi leier inn container og rydder 2. etg. for alt innhold! NB: Alt skal vekk!

-dersom du har noe lagret her (og ønsker å ta vare på dette) er det en fordel å møte opp og redde dette fra rokkefyllinga!

Oktoberfest:

Vi følger opp tidligere tradisjoner med Oktoberfest samme kveld... Vi starter gildet kl. 19.00 med spekemat, mørkt øl og annet godt tilbehør.

Kuvertpris: til selvkost!

Velkommen!

Til slutt vil vi minne om klubbkveldene hver tirsdag kl. 19.00. Møt opp!

med hilsen
Aktivitetskomiteen