24 februar 2014

Vinterfest 1. mars

Vi minner om årets vinterfest som avholdes førstkommende lørdag, fra kl. 18.00. Velkommen.