19 august 2012

Femsjøen rundt

Linn og Terje skal kappsykle Femsjøen rundt 1. mai 2013. Start/Mål Stangeskovene. Taperen må flekse toppløs.

06 august 2012

Tusenvis takk

Alle som stilte på helgens store dugnad kan gi seg selv et klapp på skulderen. Også de som prøvde, men havarerte/ikke kunne stille. Klubben trenger inntektene!
Har du synspunkter/tilbakemeldinger på måten vi jobber på eller har kommet på noe lurt som vi skal huske til neste år så meld fra til din FunksjonsAnsvarlig.
Husk: funksjonærfest lørdag 18. august (kl.18?).