19 august 2012

Femsjøen rundt

Linn og Terje skal kappsykle Femsjøen rundt 1. mai 2013. Start/Mål Stangeskovene. Taperen må flekse toppløs.