03 februar 2011

Om støtteklubber..

Ang debatten som for tiden går om etablering av støttegrupper til de såkalte 1 % klubbene, vil vi i Halden Mc klubb presisere at vi tar avstand fra disse miljøene.

HMCK formål er;
"Vi skal fremme sunne og positive holdninger til motorsykler som et miljøvennlig fremkomstmiddel og rekreasjonsverktøy blandt medlemmene og i lokalmiljøet rundt oss. Som medlemsklubb i Norges Motorsportforbund skal vi være et lokalt alternativ for å utøve idrett innen alle motorsykkelrelaterte grener. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet".

01 februar 2011

Styret er i gang

Årsmøtet er vel overstått. Styret jobber i disse dager med årets aktivitetsplan samt utsending av diverse info i posten.

Har du forslag til aktiviteter? Ikke nøl med å sende inn ditt tips (bruk gjerne epost)!

Husk ordinært medlemsmøte mandag 7. kl. 18.30. Det blir vinterfest lørdag 19. februar kl. 19.00.

Vi skal også i år prøve å oppdatere kalenderen fortløpende (menyen til venstre).