03 februar 2011

Om støtteklubber..

Ang debatten som for tiden går om etablering av støttegrupper til de såkalte 1 % klubbene, vil vi i Halden Mc klubb presisere at vi tar avstand fra disse miljøene.

HMCK formål er;
"Vi skal fremme sunne og positive holdninger til motorsykler som et miljøvennlig fremkomstmiddel og rekreasjonsverktøy blandt medlemmene og i lokalmiljøet rundt oss. Som medlemsklubb i Norges Motorsportforbund skal vi være et lokalt alternativ for å utøve idrett innen alle motorsykkelrelaterte grener. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet".