26 januar 2014

2014: nye muligheter

2013 er definitivt forbi. Det gamle styret takket for seg på gårsdagens årsmøte.

Medlemmene takker avtroppende Bjørn S. og Tone J. for lang, tro og solid innsats. Arvtagere: kasserer Jan Ruben H. og sekretær Rune G. Kontinuitet blir tatt hånd om av de som fortsetter. Takk også til dem - og lykke til med 2014.


CC: Nick Benjaminsz
Noen av gjøremålene fremover:
  • Nytt styre må signere på dokument for å bekrefte styreverv.
  • Oppdatere opplysninger i Brønnøysundregisteret.
  • Formaliteter rundt overdragelse av oppgaver.
  • Idrettsregistrering.
  • Fastsette datoer for aktiviteter inkl. sende et par av disse til nmcu.
  • Oppdateringer i epostlister.