12 august 2013

Evaluering: Grenserittet

Det er lov å gi tilbakemeldinger via et enkelt evalueringsskjema (meny til venstre). Vi har allerede fått en del tilbakemeldinger, både muntlig og skriftlig. Takker.