27 februar 2013

Tre innlegg på en uke

Tone informerer pr. epost om følgende forestående aktiviteter:

Lørdag 2. mars - fra kl. 11.00
Det skal gjøres noe småtteri på huset: monteres hyller, males, diverse forefallende. Pizza til deltakere utover ettermiddagen.
Husk vinterfest på kvelden!

Onsdag 13. mars - fra kl. 16.00 Også her blir det pizza-servering. Dugnad fortsetter, i tilfelle du ikke rakk å være med på lørdag.

PS: Representanter fra styret/husgruppa vil være til stede for å delegere oppgaver. På denne måten får vi løst konkrete oppgaver.