22 februar 2013

Innbetaling?

By KaVass

Alle skal nå ha mottatt innbetalingsblankett/medlemskort, årsmøtereferat og aktivitetsplan pr. brev. Det blir stadig rimeligere å være medlem! Husk å bestille kvitteringsoblat når du betaler.

Liste over vårens aktiviteter:
  • Vinterfest: Lørdag 2. mars er det vinterfest på klubben, samme helg som mc-messa. Det jobbes visstnok med å koordinere felles transport til messa, ukjent status på dette pr. d.d.
  • Skjærtorsdag: Torsdag 28. mars arrangeres årets første fellestur med påfølgende fest på klubben. Siden påska kommer relativt tidlig satser vi på tidlig vår i år (også).
  • Førstehjelpskurs: Tirsdag 14. april arrangeres førstehjelpskurs på klubben. Viktig for alle å friske opp litt.
  • Fellestur med Graarud Motor: Søndag 5. mai. Mer info kommer.
  • Himmelsk moro: Torsdag 9. mai (Kristi Himmelfartsdag) - Vårt (v)årlige rebusløp.
  • Dugnad Landegrensen: Lørdag 25. mai stiller vi som mannskap på sykkelritt.
Kalenderen (i menyen til venstre) blir oppdatert fortløpende og inneholder allerede de viktigste datoene for resten av året.