10 februar 2023


 FREDAG 10. MARS 2023 KLOKKEN 19:00

Not Lost Exploring.
Vi har vært så heldige at vi har fått Jim Lindquist å komme til oss på Kåken og holde foredrag om sin tur til India høsten 2022.1600 mil fra Halden til India, 2 mann på hver sin sykkel i 2 måneder.
Ta gjerne med en venn. Arrangementet er åpent for venner av klubben. Satser på at det blir noe å bite i å få kjøpt i kiosken sammen med kaffe, brus og annet leskende.
Vær velkommen.Hilsen Styret