28 januar 2022

Dato for årsmøte i Halden MC Klubb 2022 – varsel og gjennomføringsform

 

Dato for årsmøte i Halden MC Klubb 2022 – varsel og gjennomføringsform.

 


Dato og klokkeslett.

Lørdag, den 19. Mars 2022 kl. 1700.

Gjennomføring.

Pandemirestriksjoner.  Årsmøtet gjennomføres som skriftlig årsmøte i henhold til lovutvalget i NIF sine anbefalinger og slik som vi gjorde i 2021. Medlemmer som har innsigelser til at skriftlig årsmøte avholdes må melde dette til styret uten ugrunnet opphold. Årsmøtet settes opp som beskrevet i LOV for Halden MC Klubb av 12. Mai 2020.

 Stemmerett, frister ved årsmøtet.

·         Stemmerett minst 1md medlemskap, over 15 år og betalt forfalte forpliktelser.

·         Varsel om årsmøte 1md med gjennomføring senest Mars måned i kalenderåret.

·         Forslag må leveres senest 14 dager før årsmøte.

·         Fullstendig saksliste ferdig senest 1 uke før årsmøte.

 Årsmøtepapirer.

Vil sendes det enkeltes medlems registrerte Epost og tilgjengelig på klubbhuset som oppslag eller i medlemsperm. Varslinger vil bli sendt som SMS og via klubbens Facebook sider og hjemmeside.

 Annet.

Dersom du har spørsmål vedrørende årsmøtet, kontakt oss på mail eller mobil.

  

Med hilsen

 

Styret

Halden MC Klubb

   

 Vedlegg: Ingen.