04 januar 2021

Koronavirus – Halden MC Klubb endringer fra 8. februar 2021

 

På bakgrunn av løpende endringer i korona tiltak har styret bestemt:

 Fra og med mandag 8. februar 2021 følges nasjonale   retningslinjer og lokale forskrifter. Se lenker under.

 Ved bruk av klubbhus utenom planlagt aktivitet påligger den enkelte ansvar for at de til enhver tid gjeldende smittevernbestemmelser overholdes inkludert registrering i frammøteskjema. Takk for at alle bidrar til at dette overholdes!

 Mer informasjon kan du finne på nettstedet helse Norge, Norges Motorsportforbund, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet samt Halden kommunes informasjonssider.  

Med vennlig hilsen

 

   Styret