04 september 2020

Koronavirus – Halden MC Klubb endringer fra 4. september 2020

 

Innenfor rammen i retningslinjer gitt av Norges Motorsportforbund, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet samt den generelle smittesituasjonen i distriktet, vedtok styret den 3. september følgende begrensninger:

·        Medlemsmøter utgår fra og med 7. september og inn til videre.

·        Rebusløpet «På bærtur» den 19. september utgår. Erstattes med fellestur fra klubbhuset samme dag.

·        Høstdugnad 26. september utgår. Gjennomføres av husgruppa.

 

Alle skal skrive seg inn/ut i protokoll plassert i kiosk 1. etasje.

Ved bruk av klubbhus utenom planlagt aktivitet påligger den enkelte ansvar for at de til enhver tid gjeldende smittevernbestemmelser overholdes.

 


Husk god håndhygiene dersom du ferdes i lokalene, og hold avstand til andre. Det er tørkerull og såpe på begge kjøkken samt toaletter til fri benyttelse.

Det er også lov å tømme søppelbøtter i dunken nede ved veien dersom disse er fulle. Nye plastsekker er på kjøkkenet i 1. og 2. etasje samt verksted.

 Mer offentlig informasjon kan du finne på nettstedet helse Norge.

 

Med vennlig hilsen

 Styret