19 juni 2020

HMCK normal aktivitet fra 1. juli 2020


Koronavirus – Halden MC Klubb – normal aktivitet fra 1. juli 2020.

Innenfor rammen i retningslinjer gitt av Norges Motorsportforbund, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet åpner vi nå for normal aktivitet.

Alle skal skrive seg inn/ut i protokoll plassert i kiosk 1. etasje når klubben er åpen.

Ved bruk av klubbhus utenom planlagt aktivitet påligger den enkelte ansvar for at de til enhver tid gjeldende smittevernbestemmelser overholdes.Husk god håndhygiene dersom du ferdes i lokalene, og hold avstand til andre. Det er tørkerull og såpe på begge kjøkken samt toaletter til fri benyttelse.
Det er også lov å tømme søppelbøtter i dunken nede ved veien dersom disse er fulle. Nye plastsekker er på kjøkkenet i 1. og 2. etasje samt verksted.

Mer offentlig informasjon kan du finne på nettstedet helse Norge.

Halden, 17. juni 2020 
   
Med vennlig hilsen
Styret