28 mars 2017

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 8.mai 2017 kl 19:00

 
Sak:
Halden MC klubb har i dag et aktivt Motorsport miljø / Roadracing miljø og dette ønsker vi å fortsette med - noe som krever fortsatt medlemskap i NIF.
Det betyr at vi må vedta NIF's Lovnorm som Halden Mc-klubb's vedtekter. Dagens vedtekter omgjøres til normer.
Styrets enstemmige innstilling er at vi vedtar NIF's Lovnorm som Halden Mc-klubb's vedtekter og at dagens vedtekter omgjøres til normer.
Vi oppfordrer alle til å komme på møtet og avgi sin stemme.
 
Vel møtt.
Styret