13 april 2016

13.04.2016

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt med tildels høyt temperament og diskusjoner om hvis og hva og dersom.

12 fremmøtte medlemmer stemte over om NIFs lovnorm skulle tas inn i klubbens vedtekter eller ikke. Styrets innstilling var at de ikke ønsket denne endringen.

Årsmøtet trengte 2/3 flertall for å endre dagens vedtekter, med 8 av 12 stemmer. Avstemmingsresultatet ble 7 mot 5 stemmer og ingen endring av dagens vedtekter. Halden MC-klubb står utenfor Halden idrettsråd, Østfold idrettskrets, Norges Motorsportforbund (NMF) og Norges Idrettsforbund (NIF) fra og med 1. mai 2016.