03 januar 2016

Nytt år


2015 er historie og siden forrige innlegg har det vært arrangert julebord og julegrøt(?).

Datoer i januar:
4.: ordinært medlemsmøte
23.: årsmøte 2015

I god tid før årsmøtet vil styret sende ut innkalling til medlemmene og valgkomiteen skal gjøre årets innsats.