05 januar 2016

Innkalling til Årsmøte 2015


Årsmøte 2015

Halden MC-klubb innkaller herved til årsmøte i klubbhuset lørdag 23.1.2016 kl 18.00
Det blir årsmøtefest etter at møtet er avsluttet. Minner om at alkoholinntak ikke tillates før møtet er hevet.
Forslag til saker og aktivitetskalender sendes til post@haldenmc.no eller leveres til formann Terje Lyngfoss innen fredag 22.1.2016.
Saksliste:

1.      Åpning av årsmøtet. Valg av ordstyrer                                            Formann

2.      Valg av 2 representanter til å underskrive årsmøteprotokollen        Alle

3.      Gjennomgang av klubbregnskap                                                      Kasserer

4.      Gjennomgang av kioskregnskap                                                       Kasserer

5.      Opplesing av årsberetning                                                                Sekretær

6.      Gjennomgang av vedtekter                                                              Formann

7.      Fastsetting av kontingenter                                                              Alle    

8.      Fastsetting av lagringsavgift                                                            Alle

9.      Innkomne saker                                                                                Alle

10.  Valg av nytt styre:                                                                            Valgkomité / alle

a)      Formann –           2 år

b)      Nestformann –     (ikke på valg)

c)      Kasserer –            2 år

d)     Sekretær –            1 år

e)      Styremedlem 1 – (ikke på valg)

f)        Styremedlem 2 –   2 år

11.  Valg av valgkomité                                                                          Valgkomité / alle

12.  Valg av festkomité                                                                           Valgkomité / alle

13.  Valg av kioskansvarlig                                                                     Valgkomité / alle

14.  Valg av husgruppe                                                                            Valgkomité / alle

Vel møtt!


Mvh

Styret