13 januar 2015

Årsmøtet for 2014: lørdag 7. februar


Styret inviterer til årsmøte på huset lørdag 7. februar kl. 18.00. Velkommen.
Husk: møtet gjøres unna først - øl etterpå. Innkalling og mer informasjon kommer i posten.