13 mai 2014

Førstehjelpskurs i regi av Grenserittet


For å heve sikkerheten under årets ritt arrangerer Grenserittet to kvelder med førstehjelpskurs, tilrettelagt for løypevakter.

Kurskvelder:
19. mai kl. 18.00 - 19.30 (kort frist for påmelding, 15. mai)
11. juni kl. 18.00 - 19.30 (frist for påmelding 1. juni)

Sted:
Kynningsrudbygget, Storgata 2 A (vis-a-vis Thon Hotell).

Det er begrenset med plasser. Påmelding med ønsket dato til Bjørn, Håvar eller klubben (epost).
PS: Klubben får midler i kassa i form av to timer pr. person som stiller (standard funksjonærpris).