16 november 2013

Advarsel


Det gjøres forsøk på å opprettholde en stabil fremdrift i forbindelse med oppussing. Lørdager vil en representant fra husgruppa være tilstede for å holde litt i trådene. Medlemmer stiller med arbeidslyst, fra kl. 09.00.