04 juli 2013

Nytt tidspunkt for avreise: kl 10.00

 Fellestur på søndager starter heretter kl. 10.00. pip.