20 desember 2011

Årsmøte 21.01.12

Årsmøtedatoen er nå satt, og årets møte vil bli avholdt lørdag 21.01.12 kl 18.00 på klubben.
Innkalling og saksliste vil bli sendt ut i begynnelsen av januar.
Forslag til saker må sendes styret innen 14.01.12