07 august 2011

Takk for innsatsen!

Årets store Grenserittdugnad er over. Vi var 40 personer på jobb: vi dekker akkurat de oppgavene vi har tatt på oss. Alle store og små bidrag teller like mye for at kabalen skal gå opp og alle fortjener klapp på skuldra!

For klubbens del representerer denne innsatsen en kjærkommen inntekt. Kasserer Bjørn er veldig fornøyd, med god grunn. :-)


  • MC-patruljene kjørte 17 timer og 365km (snitt) i løpet av fredag og lørdag.
  • Trafikkvaktene sto enda lenger på vakt enn tidligere (treg slutt på løpet).
  • Gatesyklene i Strømstad sto knapt nok stille under den hektiske lørdagen fra kl 0830 til 1100 - før de ble flyttet over på andre oppgaver utover dagen.


Vi bidrar med andre ord i stor grad for at Halden og Grenserittet får et vellykket arrangement. Om du har tips og ideer for neste års gjennomføring, send gjerne noen ord på epost her.

Benytter anledningen til å minne om funksjonærfest lørdag 13. kl.18.00.