03 januar 2011

Godt nytt år!

I disse dager sender vi ut innkalling til "årsmøtet 2010". Det finner sted lørdag 22. januar.

Vel møtt!