03 august 2010

Grenserittet: gjennomkjøring fredag

Først og fremst: takk for bra oppmøte på kveldens grenserittmøte!
Fredag: Vi tar en gjennomkjøring av løypene på fredag ettermiddag. Vi møtes på klubben kl.16.30 med avreise ca. kl.17.00. Både off-road- og gatesykler møter opp.