02 juli 2010

Dugnad: Grenserittet 2010 (lørdag 7. august)

Det nærmer seg et nytt grenseritt. Har du skrevet deg på lista? Vi har lagt ut en liste på klubben hvor du kan skrive deg på som mannskap. Fint om du setter av dagen og skriver deg på - så blir det noe mindre administrasjon (les: telefonmas).

Tidligere år har vi hentet inn ca. kr. 1000,- i snitt pr. mannskap. Dette er penger klubben trenger til drift og vedlikehold. Ditt bidrag teller!
Vi minner om at klubben spanderer en fest for mannskapet (en uke eller to etterpå).