Grenserittinfo

Denne siden inneholder relevant informasjon om vårt engasjement i Grenserittet.

Som mannskap i Grenserittet får vi utdelt offisielle crew-trøyer og crew-kort. Dette utgjør vår "uniform" på rittdagen og er tegn på at vi er med på arrangementsiden. Crew-kortet inneholder viktige telefonnummer og gir tilgang til sportsteltet og matservering.

Hvert år lages det en rittavis. Ta en titt i denne for å bli best mulig kjent med arrangementet og viktig informasjon.

Vi dekker disse rollene:
  • Trafikkvakter
  • Defilering
  • Patruljering/løypevakt
  • Ambulansetjeneste
Trafikkvaktene håndterer trafikksituasjonen på utvalgte steder hvor sykkelrittet krysser annen trafikk. Vi dirigerer trafikken blant annet i krysset på Ende og ved Øberg/Hovland. Mannskap stiller med flagg, sikkerhetsvest og myndig stemme/holdning. :-)

Defilering: følger syklistene i rolig tempo fra starten (Strømstad sentrum) og ut til startmatta - hvor selve tidtakingen starter. Mannskap stiller med sikkerhetsvest og gate-mc.

Patruljering/løypevakt kjøres med off-road mcer av store og små typer. Det kjøres runder i soneinndelte områder for å ivareta sikkerheten til rittdeltakerne. Flere personer bemanner hver sone men flytter seg videre mot festningen ettersom rittet skrider frem. Det finnes et pdf-dokument som mer inngående forklarer dette. Se oppdatert versjon her (PDF).
Mannskap stiller med førstehjelpsutstyr, sykkelslanger, sikkerhetsvest og off-road-mc.

Ambulansetjenesten går ut på at vi stiller med egnet mc og vi får med en RødeKors-person som passasjer. Ambulansetjenesten blir sendt hit og dit etter ordre fra sentralen - for raskt å komme til unnsetning dersom personskade skulle oppstå.